Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

 

 

Müdürün Mesajı

Değerli gençler,

Tarih bilgisi ve tarih şuurunun gelişmesi her toplumda birlikte olmanın, bir arada yaşamanın güçlenmesini sağlar. Bu gelişme o toplumun millet olma duygusunu güçlendirir. Milli birliği perçinler. Bu doğrultuda üniversitemiz öğrencilerinde milli tarih şuurunun ve tarih bilgisinin gelişmesi gelecekte hizmet verecekleri her alanda toplumumuzun aydınlanmasında, büyük katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz yayıldığı bütün sahaları ile tarih içinde Türk dili ve edebiyatını, kültürünü de öğrenir. Modern inceleme metotlarını kullanarak dil ve edebiyat metinlerini de inceleme fırsatını elde eder. Türkçeye hâkim, kitap okumayı ve araştırmayı seven bir birey olarak yetişir ve çeşitli çalışma alanlarında temayüz eder. Kendi diline ve kültürüne hâkim gençlerimiz, küreselleşen dünyada kendi olarak kalma yetisini kazanır.

Eğitimlerini online olarak alıp tamamladıklarından dolayı teknoloji ve bilişim araç ve gereçlerini daha aktif bir şekilde kullanmayı öğrenir.

Alanlarında başarılı olan öğrencilerimiz, ülkenin ve çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yetişmektedirler.

Misyonumuz;

Batman Üniversitesi öğrencilerine ve/veya topluma, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm dersler ve programlar için gerekli teknik standartları belirlemek, araçları sağlamak ve ilgili altyapı ve ortamı geliştirmek,

BTÜ uzaktan eğitim programlarının başarı ile yürütülmesi için gerekli olan üniversite içi ve üniversite çevresi arasındaki eşgüdümü sağlamak,

BTÜ’deki uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili faaliyetlerin takip edilmesi, raporlanması ve değerlendirilmesini sağlamak, Üniversitelerarası iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan yükseköğretim yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak, ihtiyaç duyulan eğitim programlarını uzaktan eğitim yoluyla sağlamak,

BTÜ öğrenci ve öğretim elemanlarının Türkiye ve dünyadaki yapılan çalışmalardan haberdar olması ve bilgilendirilmesi için gerekli seminer, eğitim ve programları düzenlemek,

BTÜ öğretim elemanlarınca uzaktan eğitim vermek amacıyla hazırlanan dersleri akredite etmek, yönetmek, öğretim elemanlarına teknik ve altyapı desteği sunmaktır.

Vizyonumuz;

Toplumu oluşturan bireyler için “yaşam boyu, sınırsız öğrenme” esasına dayanarak, üniversitemiz öğretim elemanlarının sahip olduğu yüksek bilgi birikimi ve tecrübesini, isteyen herkese uzaktan öğretim teknolojileri ile ulaştırmak, uzaktan eğitim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanarak eğitimin kalitesini arttırmaktır

 

Kuruluş ve Tarihçe:

 

Merkezimiz aktif faaliyetlerine ilk kez 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi itibariyle başlamıştır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı dersleri uzaktan eğitim yoluyla online olarak İnternet üzerinden öğrencilere sunulmaktadır.